Bölüm

1933 Üniversite Reformunda, İstanbul Üniversitesine bağlı olan Kimya Enstitüsü, Genel Kimya, Sınai Kimya ve Fizikokimya Enstitüsü olmak üzere üç yeni enstitüye dönüştürülmüştür. Sınai Kimya Enstitüsü başkanlığına Prof. Dr. O. HERZOG getirilmiş ve Türkiye’de ilk defa Metalurji dersleri Haldun Nüzhet TEREM tarafından bu enstitüde verilmeye başlanmıştır. 1936 yılına kadar üç yıllık eğitim veren enstitüler Kimyager mezun etmiştir. 1936 yılında dört yıllık eğitime geçilmiş ve mezunlara Kimya Mühendisliği Diploması verilmiştir. 1964 yılında enstitüler İ.Ü. Fen Fakültesine bağlı Kimya Yüksek Okulu haline dönüştürülmüş ve beş yıllık eğitim sonunda öğrencilere Kimya Yüksek Mühendisliği diploması verilmiştir. 1967 yılında Kimya Fakültesi kurulmuş ve Kimya Yüksek Mühendisliği Eğitimine devam edilmiştir. Kimya Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü içinde 1967 yılında Metalurji Kürsüsü kurulmuş ve başkanlığına Prof. Dr. Haldun Nüzhet TEREM getirilmiştir. Kimya Yüksek Mühendisliği eğitimi alan öğrencilere temel Metalurji dersinin yanı sıra Fiziksel Metalurji, Ekstraktif Metalurji, Cevher Hazırlama ve Korozyon gibi seçimli dersler verilmiş ve laboratuvar uygulamaları yaptırılmıştır.

6 Kasım 1981 yılında, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Kimya Fakültesi ile birlikte Metalurji Kürsüsü de kapatılmıştır. Kapatılan Kimya Fakültesi ve Yerbilimleri Fakültesi yerine Mühendislik Fakültesi kurulmuş ve başlangıçta Kimya, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri yer almıştır. Mühendislik Fakültesinde 1988 yılında Elektronik Mühendisliği, 1989 yılında Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri; 1991 yılında Maden Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur.

1991 yılında kurulan ve Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı ve Malzeme Bilimi Anabilim Dalı’ndan oluşan Metalurji Mühendisliği Bölümü 1991-1992 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı’na bağlı olarak Malzeme Bilimi ve Üretim Metalurjisi Programlarında 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Yüksek Lisans; 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Doktora eğitimlerine başlanmıştır. Bölümde 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İsteğe Bağlı İngilizce Eğitim verilmiştir. Metalurji Mühendisliği Bölümünün adı 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren mevcut Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı ile Malzeme Bilimi Anabilim Dalı; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı adı altında birleştirilerek bölüm tek bir anabilim dalından oluşturulmuştur. 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’na bağlı Malzeme Bilimi ve Üretim Metalurjisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları adı altında birleştirilmiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren lisans öğrencilerine Türkçe ve İngilizce Dillerinde [Zorunlu İngilizce Kısmi Eğitim (Asgari % 30)] eğitim verilmeye başlanmıştır. Bölüme kaydolan ve İngilizce dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilere dört yıl süreli lisans eğitimi öncesi İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından bir yıl süreli Hazırlık Sınıfı’nda Zorunlu İngilizce Dil Eğitimi verilmektedir.

Not: Prof. Dr. Haldun Nüzhet TEREM’in Metallurgi adlı kitabının ilk baskısı 1942 yılında Kader Basımevi tarafından yayınlanmıştır.

misyon ve vizyon

başkandan